NETAVISEN

Allan_Nobel_Andreasson_tiltalt.200x200

Domme modtaget af tremmeruskeren Allan Nobel Andreasson Benzonvej 6, 8930 Randers Ø.

Dømt bl.a. i Landsretten for 3 overtrædelser af straffelovens §267

Nedenfor er link til nogle af de domme og tiltaler som vedrører manden. Læs selv og bedøm.

Hans sygelige forfølgelse af andre mennesker tog fart første gang han blev dømt for injurier i 2007 og har medført massiv forfølgelse på Internettet fyldt med injurier, forfalskede domme og dokumenter, udokumenterede påstande, mm.

Hans sidste påfund er at klistre internettet med falske efterlysningsplakater lavet i photoshop, at Troels Olivero skulle være eftersøgt i USA for børneporno, da Troels Olivero har ejendom i USA. Redaktøren har ofte besøg af Troels Olivero i Florida og den falske påstand er ikke bare falsk, men sygelig. En person der udspreder sådanne falske påstande er syg i hovedet og har en ulækker personlighed.

HAR DU OGSÅ OPLEVET NOGET LIGNENDE KAN DU SENDE DIN DOKUMENTATION TIL WEBREDAKTØREN, Avisartikler, anonyme kilder og udokumenterede påstande er ikke dokumentation og vil ikke blive offentliggjort. Domme og dokumenter fra offentlige myndigheder er dokumentation.

__________________________________________________________________________

Allan Nobel Andreasson dømt FÆNGSEL i 14 dage den 22.12.2014 for overtrædelse af polititilhold.

Forurettedes navne og adresse er, for beskyttelse, overstreget i dommen. Af samme grund er forurettedes vidneforklaring udeladt.

DOM

__________________________________________________________________________

Allan Nobel Andreasson DØMT i Landsretten V.L. B–3194–13 for 3 tilfælde af straffelovens §267

Den 22.1.2016 blev Allan Nobel Andreasson fra Nobelantik dømt for følgende ærekrænkende og USANDE udtalelser på Internettet.

”historien om Troels Olivero, Gauguin.dk for nylig, i Sø- og handelsretten blev dømt som løgner…”

”Troels Olivero, Gauguin.dk har før solgt falske ting i kr. 100.000.00- klassen”

”Sidste nyt!..Af en eller anden årsag har den vanekriminelle Troels Olivero fjernet auktionen om den yderst smagløse museumssmaragd”

DOM

__________________________________________________________________________

Igen igen igen blev Allan Nobel Andreasson, (Nobelantik, Webdane) dømt, denne gang til at betale i alt kr. 74.000 for injurier mod Troels Olivero

Allan Nobel blev så igen dømt efter straffeloven for at udbrede injurier og forfalske uægte domme på Internettet mod Troels Olivero’s renomé og faglighed. Læs sagens påstande, rettens afgørelse og begrundelse.

DOM

____________________________________________________________________________

Allan Nobel andreasson, (Nobelantik, Webdane) idømt erstatning på kr. 160.000 for injurier mod Troels Olivero og Gauguin Trading

Bla. for falsk at påstå at Troels Olivero er dømt i Sø- og Handelsretten.

DOM

___________________________________________________________________________

Allan Nobel Andreasson (Nobelantik, Webdane) tiltalt af anklagemyndigheden for BL.A. DOKUMENTFALSK med den hensigt at få andre straffet.

Vedrører injurie mod Gauguin Trading (kapuka.dk) og Troels Olivero hvor Allan Nobel Andreasson begik dokumentfalsk.

Bekræftelse på sigtelse fra hans beskikkede advokat Claus Bonnez (formand for KRIM)

Sagen startede i 2009 og første gang berammet til domsforhandling i februar 2011 i retten i Randers med sags nr. SS22-1155/2010 men er endnu ikke afsluttet da retten har måtte udsætte sagen til domsforhandling 3 gange idet Allan Nobel andreasson ikke mødte op i retten. Opdatering på sagen kan gives af retten i Randers. På et tidspunkt bliver retten vel træt af at stille dommer, domsmænd, anklager og forsvarer til rådighed uden at manden møder op.

Billede af Allan Nobel Andreasson (Nobelantik, Webdane) fra Amtsavisen i Randers

______________________________________________________________________________

Allan Nobel Andreasson (Nobelantik, Webdane) tabte fogedforbudssag mod Troels Olivero

Allan Nobel havde anlagt fogedforbud mod at Troels Olivero tog til genmæle og offentliggjorde Allan Nobels domme, forfalskninger og injurier mod Gauguin Trading og Troels Olivero. Allan nobel tabte da dommeren i sine præmis fastslog at Allan Nobel ikke har nogen rettigheder der er krænket da indholdet i denne genmæle artikel er faktuel korrekt.

DOM

_______________________________________________________________________________

Datatilsynet på vegne af Allan Nobel Andreassen tabte igen i samme sag som han tabte ovenstående fogedretssag. Persondatalovens beskyttelse mod offentliggørelse af bl.a. domme, uden grund, gælder ikke for Allan Nobel Andresson, i følge dommen. Der er offentlig interesse at advare offentligheden mod manden.

DOM

________________________________________________________________________________

Allan Nobel Andresson POLITIANMELDT for DØDSTRUSLER af Gauguin Tradings advokat Carl-Erik Nielsen

________________________________________________________________________________

Nobelantik.dk v/Allan Nobel Andreasson SAGSØGT igen igen for INJURIER mod Gauguin Trading og Troels Olivero

Sagen kører ved retten i Randers og er ikke afsluttet (afsluttet 10-12-2013), se dommen ovenfor)

STÆVNING

REPLIK

PROCESSKRIFT

________________________________________________________________________________

Larsen data v/Peter Larsen fik fogedforbud og senere landsretsdom imod at udbyde en hjemmeside med INJURIER ejet og fremsat af Allan Nobel Andreasson

Fogedretskendelse

Landsretsdom

Disse domme er igen et resultat af Allan Nobel Andreassons injurier og forfalskninger på internettet.

Larsen Data var netudbyder af en dansk hjemmeside ejet af Allan Nobel Andresson der automatisk blev viderestillet til en udenlands hjemmeside fyldt med injurier og forfalskninger mod Troels Olivero. Larsen Data havde den opfattelse at fordi han ikke selv havde forfattet injurierne og fordi injurier ikke lå på den hjemmeside han var udbyder for men alene blev automatisk viderestillet til, så var det ikke strafbart at tjene penge på at udbyde hjemmesiden. Fik først fogedforbud og efter en tur i byretten blev dømt efter straffeloven i LANDSRETTEN.

Citat “Thi kendes for ret. Byrettens dom ændres, således at den af København Byrets fogedret den 22. oktober 2007 afsagte kendelse, hvorefter “det forbydes rekvisitus, Larsen Data v/Peter Larsen, at viderestille fra internetadressen wwv.webdane.dk til wwv.webdane.3-hosting.net” kendes lovlig gjort og forfulgt.”

I fogedretten var Gauguin Auktioner og Troels Olivero sagsøger og Gauguin Trading som var moderselskab til Gauguin auktioner forsøgte i Landsretten at overtage Gauguin auktioners retstilling, men det blev afvist og Larsen Data fik kr. 15.000 i retsomkostninger for den afvisning.

_______________________________________________________________________________

Executive Editor: John Smith, Orlando, FL, USA

NETAVISEN